Pieczęć Władysława Łokietka


 

Geografia historyczna...