Pieczęć Przemysława II (r. 1290)


 

Geografia historyczna...