INICJAŁ W BŁYSKAWICY

 

byłem czym jeste¶

jestem czym będziesz

ty

 

z dolin suteren placów rzek piekarń

młynów okrętów spojrzeń hut mgły

z barów rozkwitłych witek i nieb

tak sennym zdrojem na ręce moje

¶ciekał

szept

 

depc± tygodnie po łóżkach stołach

muska muzyka kwiatami skroń

niepokój dymi wołam twe imię

wołam

b±dĽ

 


SPIS WIERSZY