Modlitwa
za Ojczyznę

 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie.

 

Ty! któryś potem tknięty jej upadkiem,

Walczących wspierał za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,

Niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną,

Poprzestań kary, Boże zagniewany,

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieje polskiej naszej duszy,

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy,

Oddalaj od nas klęski, mordy boju,

Połącz wolności węzłem Twoje ludy

Pod jedno berło Anioła pokoju

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Boże najświętszy, od którego woli,

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,

Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Boże najświętszy przez Chrystusa rany

Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłemi,

Wejrzyj na lud Twój niewolą znękany,

Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

Cierniem męczeństwa uwieńczyli skronie,

A nam wolności otworzyli bramy.

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,

I łez krwi naszej popłynęli rzeki

Jakże to musi być okropnie z temi,

Którym Ojczyznę zabierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Oddalaj od nas klęski, mordy znoje,

Okaż się ojcem nad dziećmi Twojemi,

Którzy wyleli łez tysiące zdroje,

Za matkę Polskę, o nią Cię prosiemy.

Przed Twe ołtarze i t.d.

 

Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie,

Zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne,

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne.

Przed Twe ołtarze i t.d.

 Śpiewy nabożne polskie 1861. Zeszyt pierwszy, b.m.w. [Warszawa]


POWRÓT