Hymn
za Ojczyznę naszą
poprawiony przez
Wincentego Smagłowskiego
roku zbawienia 1848

 

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

I tarczą Twojej wszechmocnej opieki

Bronił od nieszczęść, co ją schłonąć miały,

Przed Twoim tronem zanosim błaganie:

Naszą Ojczyznę zachowaj nam Panie!

 

Ty! któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczącą za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę,

Przed Twoim tronem zanosim błaganie:

Naszą Ojczyznę zachowaj nam Panie!

 

Ty coś nowymi poświęceń ją trudy

W licznych klęsk, cierpień, doświadczył już boju,

Łącząc trzy nimi bratnie z sobą ludy

Pod jedno godło szczęścia i pokoju,

Przed Twoim tronem zanosim błaganie:

Ojczyznę wspólną zachowaj nam Panie!

 

Dziś wróć nieszczęsnej świetność starożytną,

Spraw, niech węgielnym kamieniem zostanie

Twych świętych swobód. Wnet ludy zakwitną

A z nimi praw Twych świętych zmartwychwstanie;

Oto przed tron Twój zanosim błaganie:

Naszą Ojczyznę racz nam wskrzesić Panie!

 Ulotka czterostronna, wydana we Lwowie [b.r.w]


POWRÓT