Hymn do Boga
o zachowaniu wolności
przez Antoniego Góreckiego napisany
i Krakowskiemu Towarzystwu
Naukowemu ofiarowany

 

O ty! którego potężna prawica

W chwili świat zniszczyć, w chwili stworzyć może,

Co się Iud biedny twą łaską zaszczyca,

Ty ojców naszych nieśmiertelny Boże!

Niesiemy modły przed twoje ołtarze,

Zostaw nas Panie przy wolności darze.

 

Niech innym góry swe złoto oddadzą,

Niechaj ich miecza żelazna potęga,

Dzierżąc okuty świat pod swoją władzą,

Od wiecznych lodów do ogniów dosięga.

My niesiem prośby przed twoje ołtarze,

Zostaw nas Panie przy wolności darze.

 

Chwilęś ją tylko zabrał z naszej ziemi,

A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,

Jakżeż to musi okropnie być z temi,

Którym ty wolność odbierzesz na wieki ?

Niesiemy modły przed twoje ołtarze,

Zostaw nas wiecznie przy wolności darze.

 

Jedno twe słowo wielki gromów Panie,

Z prochów nas z prochów wskrzesić było zdolne,

Jeśli znów karać twa wola nastanie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne.

Niesiemy modły przed twoje ołtarze,

Zostaw nas Panie przy wolności darze.

 "Pamiętnik Warszawski czyli Dziennik Nauk i Umiejętności", t. VII, luty, Warszawa 1817


POWRÓT