Tekst do ś. Jana Franciszka Regisa  S. J. Miss.

Janie Regisie, francuskiego nieba 

Ozdobo wieczna, twej łaski nam trzeba. 

Aniele ziemski, udziel nam czystości, 

Myśli, języka i serc niewinności. 

Cię aniołowie bronią w leciech małych, 

A Ty ratuj nas w grzechach zastarzałych, 

Wszakeś wyrywał z szatańskiej paszczęki 

Tysiące zbrodniów, dodaj i nam ręki. 

Za cudze winy krwawiłeś Twe ciało. 

Ach, nam grzesznikom jeszcze na tym mało, 

Że cię trapiemy, Jezusa raniemy, 

Gdy bez rachunku codziennie grzeszemy. 

Niechże choć kroplą zmyje nasze winy 

Jezus zraniony,  Twej żebrzem przyczyny, 

Janie Franciszku, dziwny apostole, 

Mysyjonarzu w lojolańskiej szkole, 

Naucz nas śmiałków w Boskiej trwać bojaźni, 

A nie dbać ludzkiej szkodliwej przyjaźni. 

Ty cudotwórco grobowym popiołem 

Umarłych wskrzeszasz, chorych leczysz społem, 

Uzdrówże i nas, bądź pocieszycielem 

Smutnych, ubogich, sierot przyjacielem. 

My za to Boga wychwalać będziemy, 

Że w biednych łaski twojej doznajemy.

 


SPIS WIERSZY