Hymn do Najświętszej Panny Loretańskiej

Ciebie, Boga Rodzico, chwalemy; 

Ciebie, niepokalanie poczętą w loretańskim domku poczętą, wyznawamy; 

Ciebie, wiecznego Ojca Córkę, wszystka ziemia w Lorecie weneruje; 

Tobie wszyscy aniołowie, Tobie nieba i wszystkie anielskie mocarstwa, 

Tobie cherubinowie i serafini bezprzestannym głosem wyśpiewują. 

Święta, święta MARYJA, Matko Boża i Panna, pełne są niebiosa i ziemia chwały majestatu Twego. 

Ciebie chwalebny chór apostołów, ciebie proroków, męczenników uwielbione wojsko, Ciebie po wszystkim świecie wojujący ogłasza Kościół święty. 

Matko Boga, Syna wcielonego, w Lorecie, 

Tyś dla zbawienia człowieka wygnanego, w loretańskim domku poczęła Syna Bożego. 

Tyś sobie obrała mieszkanie w Lorecie, gdzie nad wszystkie miejsca cudami jaśniejesz. 

Twój dom ojczysty z Nazaretu do Dalmacyi, potym Loretu, anielskimi rękoma przeniesiony. 

Twój Loret zamkiem grzeszników, opoką niedobytą od gniewu Bożego. 

Tam stolica łask Twoich za Rzymem, tak skarbnica odpustów i morze miłosierdzia. 

Tam się gromadzą tysiące ubogich, tam peregrynują książęce i sanatorskie stany. 

Tam raj wygnańcom ziemskim, tam niebo żyjącym, swoboda utrapionym. 

Tam wszelkie choroby i biedy, szczęśliwie swój koniec odbierają. 

Nie masz nad Loret miejsca cudowniejszego, nie masz wspanialszego i łaskawszego. 

Ty, Pani święta, loretańska Panno, bezprzestannie błagasz Boga zagniewanego. 

Przez cię zwalczone piekielne mocy, otworzone jest wiernym Królestwo niebieskie. 

Ty z Synem Twoim siedzisz przy prawicy Ojca przedwiecznego. 

Brońże lud Twój, Pani loretańska, i błogosław dziedzicznym poddanym Twoim. 

A rządź nami i podźwignij nas, najmocniejsza Pani. 

Zmiłuj się, litościwa Panno, nad nami, zmiłuj się nad nami. 

Niech będzie miłosierdzie Twoje z nami, bo w Tobie nadzieję pokładamy. 

W Tobie, Matko Boża, ufamy, brońże nas teraz i na wieki. 

BOŻE, któryś błogosławionej MARYI Panny domek przez wcielonego słowa tajemnicę miłosiernie poświęcił i tenżeś na łonie Kościoła Twego przedziwnie ulokował, daj abyśmy odłączeni od przybytków grzesznych, stali się godni mieszkańcy domu świętego Twojego przez Pana naszego.

 


SPIS WIERSZY