Westchnienie do Pana Jezusa

 

Przez cierniową koronę Twoję,  Zbawicielu Panie odpuść grzechy myśli moich.

Przez zawarte oczy Twoje na krzyżu odpuść grzechy widzenia mego.

Przez upoliczkowaną twarz Twoję i usta Twoje śmiertelnemi bólami zamknione, JEZU mój, daruj winy języka mego, a niech odtąd o Tobie najczęściej rozmawiam i na chwałę Twoje.

Przez przybite ręce Twoje odpuść winy rąk moich, a wstrzymaj je od złego dotknienia.

Przez otwarty bok Twój włócznią odpuść winy żądz moich, a uczyń mnie sługą podług serca Twego.

Przez przybite nogi Twoje do krzyża odpuść grzechy nóg moich, a prostuj je na drogę zbawienną, abym oglądał Cię na wieki i seraficzną miłością kochał wiecznie.

 


SPIS WIERSZY