Suplika pokutującego

 

Witaj JEZU, vale świecie,

Precz już z serca ziemskie śmiecie!

Już pragnę statkować,

Grzech cnotą wetować.

 

Boże w Trójcy nasz jedyny!

Śmierć, Sąd, piekło trwoży z winy.

Zmiłuj się! zlituj się!

Zmiłuj się nad nami!

 

Święty, święty nad świętymi,

Pokaż litość nad gr[z]esznymi!

Zmiłuj się! zlituj się!

Zmiłuj się nad nami!

 

Któryś zlepił człeka z gliny

Bez najmniejszej swej przyczyny,

Wołamy ze łzami:

Zmiłuj się nad nami!

 

Któryś śmiercią świat odkupił,

Gdy grzech z niebios prawa złupił,

Śpiewamy ze łzami:

Zmiłuj się nad nami!

 

Któryś z wiarą chrztem oświecił,

Łask Twych promień w sercach wzniecił!

Wołamy, wzdychamy:

Zmiłuj się, zlituj się!

 

Przez samego Cię błagamy,

Przez okienka ran wołamy,

Płaczemy, jęczemy:

Zmiłuj się, zginiemy!

 

O MARYJA, Tyś nadzieja,

Błagaj Pana, Dobrodzieja,

Przyczyń się, przyczyń się

Za nami grzesznemi!

 

Dla JEZUSA Matko Boża

Tyś bez cierni śliczna róża,

Przyczyń się, przyczyń się

Za nami grzesznemi!

 

Ej, dla Boga duchów chory!

Niezliczone świętych dwory,

Módlcie się, módlcie się

Za nami grzesznemi!

 


SPIS WIERSZY