ADAM MICKIEWICZ

PAN TADEUSZ

CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE.
HISTORIA SZLACHECKA Z R. 1811 I 1812,
WE DWUNASTU KSIĘGACH WIERSZEM.
Karta tytułowa (20229 bytes)


PODSTAWA TEKSTU:
ADAM MICKIEWICZ, PAN TADEUSZ, CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE.
HISTORIA SZLACHECKA Z ROKU 1811 I 1812. WE DWUNASTU KSIĘGACH WIERSZEM.
OPRACOWAŁ S. PIGOŃ,WROCŁAW 1968

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE