Bolesław Prus (14172 bytes)
BOLESŁAW PRUS

BOLESŁAW PRUS
[ALEKSANDER GŁOWACKI]

LALKA.
POWIEŚĆ


SPIS TREŚCI

LALKA. POWIEŚĆ. TOM I

ROZDZIAŁ PIERWSZY:
JAK WYGLĄDA FIRMA J.MINCEL I S. WOKULSKI PRZEZ SZKŁO BUTELEK?
ROZDZIAŁDRUGI:
RZĄDY STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ TRZECI:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ CZWARTY:
POWRÓT
ROZDZIAŁPIĄTY:
DEMOKRATYZACJA PANA I MARZENIA PANNY Z TOWARZYSTWA
ROZDZIAŁ SZÓSTY:
W JAKI SPOSÓB NOWI LUDZIE UKAZUJĄ SIĘ NAD STARYMI HORYZONTAMI
ROZDZIAŁ SIÓDMY:
GOŁĄB WYCHODZI NA SPOTKANIE WĘŻA
ROZDZIAŁ ÓSMY:
MEDYTACJE
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY:
KŁADKI, NA KTÓRYCH SPOTYKAJĄ SIĘ LUDZIE RÓŻNYCH ŚWIATÓW
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ JEDENASTY:
STARE MARZENIA I NOWE ZNAJOMOŚCI
ROZDZIAŁ DWUNASTY:
WĘDRÓWKI ZA CUDZYMI INTERESAMI
ROZDZIAŁ TRZYNASTY:
WIELKOPAŃSKIE ZABAWY
ROZDZIAŁ CZTERNASTY:
DZIEWICZE MARZENIA
ROZDZIAŁ PIĘTNASTY:
W JAKI SPOSÓB DUSZĘ LUDZKĄ SZARPIE NAMIĘTNOŚĆ, A W JAKI ROZSĄDEK
ROZDZIAŁ SZESNATY:
"ONA" - "ON" - I CI INNI
ROZDZIAŁ SIEDMNASTY:
KIEŁKOWANIE ROZMAITYCH ZASIEWÓW I ZŁUDZEŃ
ROZDZIAŁ OŚMNASTY:
ZDUMIENIA, PRZYWIDZENIA I OBSERWACJE STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY:
PIERWSZE OSTRZEŻENIE

LALKA.POWIEŚĆ. TOM II

ROZDZIAŁ PIERWSZY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ DRUGI:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ TRZECI:
SZARE DNIE I KRWAWE GODZINY
ROZDZIAŁ CZWARTY:
WIDZIADŁO
ROZDZIAŁ PIĄTY:
CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY W MIŁOŚCI
ROZDZIAŁ SZÓSTY:
WIEJSKIE ROZRYWKI
ROZDZIAŁ SIÓDMY:
POD JEDNYM DACHEM
ROZDZIAŁ ÓSMY:
LASY, RUINY I CZARY
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ JEDENASTY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ DWUNASTY:
DAMY I KOBIETY
ROZDZIAŁ TRZYNASTY:
W JAKI SPOSÓB ZACZYNAJĄ OTWIERAĆ SIĘ OCZY
ROZDZIAŁ CZTERNASTY:
POGODZENI MAŁŻONKOWIE
ROZDZIAŁ PIĘTNASTY:
TEMPUS FUGIT, AETERNITAS MANET
ROZDZIAŁ SZESNASTY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ SIEDMNASTY:
DUSZA W LETARGU
ROZDZIAŁ OŚMNASTY:
PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA
ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY:
... ? ...

POCZĄTEK SPISU TREŚCI
Reklama składu broni palnej Magazyn wyrobów złotych i jubilerskich

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: DANUTA KŁOPOCKA

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC;
WSPÓŁPRACA H&M

PODSTAWA TEKSTU:
BOLESŁAW PRUS: PISMA. RED Z. SZWEYKOWSKI, 
T. 11-13, WARSZAWA 1947.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE