Pas słucki (85796 bytes)

KONTUSZOWY PAS SŁUCKI


OPIS OBYCZAJÓW