PSALM 149

Cantate Domino canticum novum

 

Panu swemu dajmy cześć rymy nowymi,

Chwała Jego niechaj brzmi między dobrymi.

Niech się w twórcy swym chełpią Izraelczycy,

Niechaj się królem cieszą swym Syjończycy.

Imię Jego i tańce niech wspominają

I wodze tańców mowne gęśli śpiewają!

Pan bowiem lud swój wierny wielce miłuje,

A ciche wszytkim dobrem rad opatruje;

Dobrze będą widzeni w wielkiej zacności

I użyją w mieszkaniach swoich radości:

W ich uściech Pańska chwała, w ręku waleczny,

Ogromny będzie łyskał miecz obosieczny,

Aby krzywd na poganach swoich się mścili,

A wielkomyślną hardość w ziemię tłoczyli;

Aby królom ich kładli na nogi pęta,

A w okowach chowali przednie książęta;

Aby wedle pisanych praw je sądzili,

A wierni sławy wiecznej stąd dostąpili.

 


PSALMY