PSALM 145

Exaltabo Te, Deus, meus rex

 

Ciebie chwalę, Boże mój, imieniowi Twemu

Na wieki błogosławić będę chwalebnemu;

Żaden mi dzień bez Twojej chwały nie upłynie,

Imię Twe sławić będę, póki świat nie minie.

 

Wielki, niewysłowiony, nieśmiertelny Boże,

Żaden rozum, żadna myśl objąć Cię nie może;

Wszytki wieki Twe sprawy będą powiadały

I Twoje osobliwą dzielność wspominały.

 

Ozdoba sławy Twojej, cuda niesłychane,

Możność i Twoje siły nie będą milczane,

Nie ustanie pamiątka Twej dobrotliwości,

Pełen świat zawżdy będzie Twej sprawiedliwości.

 

Tyś łaskawy, Tyś dobry, do gniewu leniwy,

Do miłosierdzia prędki, Tyś wszytkim życzliwy,

A nie masz tak lichego na świecie stworzenia,

Co by się nie cieszyło z Twego opatrzenia.

 

Ciebie wszytki Twe czyny, Panie, wyznawają,

Ciebie wybrani Twoi chwalić nie przestają,

Zacność królewstwa Twego i Twe dziwne siły

Roznosząc, aby jawne na wszytek świat były.

 

Twoje możne królestwo tak jest założone,

Że go nigdy nie zgwałcą wieki nieskończone,

Ty, Panie, upadłego na nogach zaś stawiasz

I opłakane zdrowie czerstwości nabawiasz.

 

W Tobie oczy swe trzyma wszelakie stworzenie,

A Ty każdemu dajesz jego pożywienie;

Ty rękę swą otworzysz, a z Twojej hojności

Wszelka się dusza naje prawie do sytości.

 

We wszytkich swych postępkach Pan jest sprawiedliwy,

We wszytkich sprawach swoich dziwnie litościwy.

Blisko jest Pan tych, którzy do Niego wołają,

Mówię, którzy Go sercem uprzejmym wzywają.

 

Pobożnym g'woli czyni, modlitwy przyjmuje,

W niebezpieczeństwie strzeże, z przygód wyprawuje,

Sługom swoim jest łaskaw - lecz niepobożnemu

Srogość swoje bez chyby okaże każdemu.

 

Ciebie, o Panie, chwalić będą usta moje,

A wszelka żywa dusza imię święte Twoje

Wielbić będzie tak długo, póki nieodmiennym

Kołem pójdzie gwieździsta noc za światłem dziennym.

 


PSALMY