PSALM 138

Confitebor Tibi, Domine

 

Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnymi

Wyznam tyrany ziemskimi;

W Twym kościele chwalebne imię Twe wspomion<,

A to więc prze dobroć one

I prze wrodzoną, Boże wieczny, prawdę Twoje,

Bo Ty obietnicę swoje

Skutkiem zawżdy przedsiężesz; Tyś mnie, słudze swemu,

Nieszczęściem utrapionemu,

Łaskawe ucho podał i przywrócił siły,

Które prawie zgasły były.

Ciebie, jako szerokie ziemskie są granice,

Twoje słysząc obietnice

Wszyscy królowie będą swoim Bogiem zwali

I sprawy Twe wychwalali

Sławą Twoją ujęci, bo Ty nad wszytkimi

Koły siedząc niebieskimi

Na niskość przedsię patrzysz i to, co wysoko,

Z daleka zna Twoje oko.

Niechaj na mię przygoda, jaka chce, przypadnie,

Ty mnie poratujesz snadnie;

Ty gniew nieprzyjaciół mych pięścią swą okrócisz,

A mnie wolną myśl przywrócisz;

Ty do skutku masz przywieść przedsięwzięcie moje;

Panie, miłosierdzie Twoje

Wieki przetrwa, niechaj się wniwecz nie obraca

Twojej świętej ręki praca.

 


PSALMY