PSALM 136

Confitemini Domino, quoniam bonus

 

Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej,

Chwalcie z litości wiekom żadnym niepoddanej t

Chwalcie Boga, który jest Bóg nad insze bogi,

Bo jego miłosierdzia nie zaginą drogi.

Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany,

Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany;

Który sam cuda czyni przeciw ludzkiej wierze,

Bo żaden wiek litości Jego nie przebierze;

Który misterstwem wielkim piękne niebo sprawił,

Bo swemu miłosierdziu kresu nie postawił;

Który wynurzył ziemię z morzkich głębokości,

Bo końca nigdy Pańskiej nie będzie litości;

Który zażegł na niebie światła niezgaszone,

Bo Pańskie dobrodziejstwo nie jest okrążone;

Słońce, aby białemu dniowi panowało,

Bo Jego miłosierdzie wiecznie będzie trwało.

Miesiąc i złote gwiazdy, aby noc rządziły,

Bo łaski Jego żadne nie zwyciężą siły;

Który Egipt pokarał na pierworodzonych,

Bo Jego miłosierdzie jest lat nieskończonych;

Który lud swój z ich wyrwał okrutnej paszczeki,

Bo Jego nieprzebrana łaska trwa na wieki;

Wyrwał niezwyciężoną możną ręką swoją,

Bo Pańskie dobrodziejstwa na czas wieczny stoją;

Który w pół prawie Morze rozdzielił Czerwone,

Bo Jego miłosierdzie jest niedokończone,

I przeprowadził przez nie lud swój suchą nogą,

Bo wiecznej łaski Pańskiej lata nie przemogą;

A Faraona zalał z wojskiem niezliczonym,

Bo litość Jego zrówna z wiekiem nieskończonym;

Który lud swój wielkimi przewiódł pustyniami,

Bo Jego miłosierdzie wiecznie będzie z nami;

Który tyrany pobił i króle waleczne,

Bo Jego dobrodziejstwa są i będą wieczne;

Króla amorejskiego, mężnego Seona,

Bo Jego wieczna łaska nie jest zamierzona;

I króla bogatego bazańskiego, Oga,

Bo końca miłosierdzia nie najdzie u Boga;

I dal nowym przychodniom ich bogate kraje,

Bo Jego dobrodziejstwo nigdy nie ustaje;

Dał je Izraelowi, słudze je dał swemu,

Bo Jego litość równa wieku jest wiecznemu;

Nie raczył nas przepomnieć w nasze doległości,

Bo końca Jego świętej nie będzie litości;

Odjął nas rękom srogim i mocy pogańskiej,

Bo nie masz miary, nie masz końca łasce Pańskiej;

Który ciału wszelkiemu jego żywność daje,

Bo Jego szczodrobliwość nigdy nie ustaje.

Chwalcie Pana, który krąg niebieski sprawuje,

Bo Jego dobrodziejstwo wieku nie uczuje.

Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany,

Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany.

 


PSALMY