PSALM 133

Ecce quam bonum et quam iucundum

 

Jako rzecz piękna, jako rzecz przyjemna

Patrząc, gdzie miłość panuje wzajemna,

A bracia sforni w szczerej uprzejmości

Strzegą jedności.

 

Nie tak jest wdzięczny olej balsamowy

Świeżo wylany na włos Aronowy,

Skąd wonny płynie aż na kraj bogaty

Ostatniej szaty;

 

Nie tak rozkoszne krople są perłowe

Niebieskiej rossy, które Hormonowe

Pastwiska zdobią, kiedy wstaje z morza

Ognista zorza.

 

Bo kędy zgoda święta przemieszkawa,

Tam Pan niebieski wszytko dobre dawa

Wzbudzając zawżdy na miejsce ojcowe

Potomstwo nowe.

 


PSALMY