PSALM 124

Nisi quia Dominus erat in nobis

 

By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie,

Niechaj cne izraelskie potomstwo powie;

By była nie ta ku nam życzliwość Pańska,

Gdy na nas wszytka siła przyszła pogańska:

 

Już by nas (tak się byli wściekli uparli),

Już by nas prawie byli żywo pożarli;

Już by nas powódź straszna, już by nas była

Nawałność niesłychanych wód zatopiła.

 

Panu Bogu niechaj cześć będzie na wieki,

Ze nas raczył z ich srogiej wyrwać paszczeki.

Wywikłaliśmy się z ich sieci zdradliwych

Jako więc lichy ptaszek z ręku myśliwych.

 

Niechaj że nam na potym strach nie panuje,

Ponieważ tak wielmożny Pan o nas czuje,

Pan, który swoją ręką niebo zbudował

I ziemski wszytkorodny krąg ugruntował.

 


PSALMY