PSALM 122

Laetatus sum in hic, quae dicta sunt mihi

 

Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy

I ujźrzem, o Jeruzalem, twe piękne bramy;

Jeruzalem, wzór miast zacnych, ozdoba świata,

Zgodą mieszczan swych spojona na wieczne lata.

 

Tam ku służbie Pańskiej, jako zakon skazuje,

Naród żydowski ze wszytkich krain wstępuje;

Tam prawo, tam jest zasadzon pałac sądowy,

Tam stolica i on zacny tron Dawidowy.

 

Niechże w tobie, piękne miasto, pokój przebywa,

Którego niech twój przyjaciel z tobą używa;

Pokój w twardych basztach twoich niechaj się mnoży,

A obfitość swe w pałacach gniazdo założy.

 

Prze bracią ze wszech namilszą, prze krewne moje

Wiecznie się ja starać muszę o dobre twoje:

Prze dom Pański świętobliwy, na twe pożytki

Gotówem zdrowie swe ważyć i siły wszytki.

 


PSALMY