PSALM 114

In exitu Israhel de Aegypto

 

Na ten czas, gdy Żydowie dostawszy swobody

Bystre Nilowe żegnali wody,

Wielka tam na nich łaska Pańska się znaczyła

I niepodobna ku wierze siła.

 

Morze patrząc uciekło; także Jordanowy

Obrócił się wspak strumień do głowy.

Góry capom podobne wesołym, a skały

Jako jagnięta młode skakały.

 

Morze, czemuś uciekło? Przecześ, Jordanowy

Strumieniu, wspak się wrócił do głowy?

Góry, czemuścic capom podobne skakały?

A wy, by młode jagnięta, skały?

 

Bytność Pańską i góry, i rzeki szalone,

I morze czuło nieu jeżdżone,

Który z krzemienia zdroje, a z twardej opoki

Mocen wycisnąć strumień głęboki.

 


PSALMY