PSALM 113

Laudate, pueri, Dominum

 

Dziatki niewinne, panienki uczciwe,

Śpiewajcie imię Pańskie świętobliwe;

To niechaj zawżdy w uściech ludzkich słynie,

Póki pamiętny wiek swym torem płynie.

 

Gdzie żarze wschodzą i gdzie zapadają,

Wszędy niech imię Pańskie wyznawają!

Ten ma narody wszytki pod nogami,

A Jego sława buja nad gwiazdami.

 

Kto kiedy z Panem tym porówna, który

Dziwnie wysoko siedząc przecie z góry

I co na niebie, i co jest na ziemi

Oczyma widzi nieuchronionemi?

 

Ten ubogiego wziąwszy z gnoju prawie

Umie posadzić na książęcej ławie;

Ten mać niepłodną i zjętą troskami

Lubymi cieszy za czasem dziatkami.

 


PSALMY