PSALM 110

Dixit Dominus domino meo

 

Rzekł Pan do pana mego swym głosem łaskawym:

"Siądź mi po boku prawym,

Aż twe nieprzyjacioły złupione ze zbroje

Jako inszy podnóżek dam pod nogi twoje.

 

Na kraj świata rozciągnę z Syjonu wielkiego

Władzę królestwa twego,

A ty na wszytki strony używaj praw swoich

Rozkazując w pośrzodku nieprzyjaciół twoich.

 

Czasu ruszenia twego przy tobie, swym panie,

Twój lud chętliwie stanie:

Lud w cnotach okazały, świetny w pobożności,

Rosa różanej żarze, krew twojej młodości."

 

Przysiągł Pan, a za Jego żal nie chodzi słowem;

Tyś Melchizedechowem

Porządkiem kapłan wieczny; Pan przy boku twoim

Na wieki, Pan tyrany zetrze w gniewie swoim.

 

Sąd swój rozciągnie, pola trupami okryje,

Książę możne zabije,

Krwią płynącą będzie pił wodę patokową,

Przeto nieba dosięże wysokiego głową.

 


PSALMY