PSALM 99

Dominus regnavit, irascentur populi

 

Pan króluje, który włada anioły lotnemi:

Lękajcie się, państwa wielkie, bój się, wszytka ziemi!

Wielki to Pan na Syjonie, Pan niezwyciężony,

Nad królestwa świata tego wszytki wyniesiony.

 

Imię Twoje niech na wieki będzie pochwalone,

Imię wielkie, imię groźne i błogosławione.

Ty miłujesz sprawiedliwość, Tyś ludowi swemu

Prawa podał i porządek spisał wybranemu.

 

Panu cześć, Bogu naszemu winną chwałę dajcie,

Podnóżkowi (bo jest święty) Jego się kłaniajcie!

Temu Mój żeś i Aaron ofiary palili,

I Samuel z tejże liczby, co Jemu służyli.

 

Wzywali Go, a On słuchał uszyma wdzięcznymi

I z obłoku okrągłego umawiał się z nimi:

A to, że nad wszytko Pańskich ustaw przestrzegali

A w przymierzu nieodmienną wiarę zachowali.

 

Panie, zawżdyś je wysłuchał, zawżdyś im folgował

I znacznie nad upornymi krzywdy ich wetował.

Panu cześć, Bogu naszemu winną chwałę dajcie,

Górę Jego (bo jest święty Bóg nasz) uważajcie!

 


PSALMY