PSALM 96

Cantate Domino canticum novum

 

Zacznicie nową możnemu

Pieśń monarsze niebieskiemu;

Śpiewaj Mu z mieszkańcy swemi,

Wielka, niezmierzona ziemi!

 

Śpiewajcie Mu, wynoście Go,

Chwalcie święte imię Jego!

Niechaj łaska Jego słynie

Tak, jako dzień po dniu płynie.

 

Niechaj brzmi w uszu pogańskich

Sława chwalebnych spraw Pańskich;

Gdziekolwiek ludzie mieszkają,

Niech cudów Jego słuchają!

 

Pan to bowiem władze wielkiej,

Pan to chwały wysszy wszelkiej;

Pan nad wszytki insze bogi,

Pełen grozy, pełen trwogi.

 

Wszytko to błąd, nie bogowie,

Co pogaństwo bogi zowie;

Ale Pan niebo z gwiazdami

Własnymi stworzył rękami.

 

Powaga przed Nim oblicznie

I cześć stoi ustawicznie;

Dom Jego świeci zacnością,

Ozdobiony wielmożnością.

 

Przyznajcie, o ziemskie kraje,

Przyznajcie, wszytki rodzaje,

Władzą i możność wiecznemu

Jednowłajcy niebieskiemu.

 

Przyznajcie chwałę królowi,

Jaka ma być imieniowi

Wedla powinności dana

Wielkiego, możnego Pana.

 

Dary znamienite nieście

A do bran się Jego spieście;

Bijcie czołem przed swym Panem

W domu Jego zawołanem.

 

Niechaj strachem Pańskiej grozy

Wszytka sobą ziemia trwoży;

Niech wszytek świat ten głos czuje:

Pan na królestwo wstępuje.

 

A On z ziemie strachy złoży,

Że sobą więcej nie trwoży;

Sprawiedliwość światu wróci,

A krzywdę i gwałt okróci.

 

Śmiej się, niebo, tańcuj, ziemi,

Zagrzmi, morze, wały swemi!

Skaczcie, pola, pląszcie, lasy:

Blisko są żądane czasy.

 

Idzie, idzie Bóg prawdziwy,

Idzie sędzia sprawiedliwy;

Ten świat prawnie będzie sądził

A lud wedle prawdy rządził.

 


PSALMY