PSALM 93

Dominus regnavit, decorem indutus est

 

Pan chce królować: odział się zacnością,

Okrył się męstwem wszytek i dzielnością;

Pan, przez którego krąg nieporuszony

Ziemski stworzony.

 

Stolica Jego od początku świata

Jest założona, a On wszytki lata

Uprzedził; ale i wieków nie zstanie,

A On zostanie.

 

Niech huczą rzeki, niechaj głośne wały

Swym gęstym szykiem uderzają w skały;

Groźniejszy morza i wszech nawałności

Bóg z wysokości.

 

Chybić nie może, co Ty kiedy swoim

Słowem wyrzeczesz; przeto w domu Twoim

Wieczna powaga, wieczna cześć zostanie,

Prawdziwy Panie!

 


PSALMY