PSALM 81

Exultate Deo, adiutori nostro

 

Radujcie się Bogu nawysszemu,

Dobrodziejowi naszemu;

Bijcie w bębny, w instrumenty grajcie

A psalmów nie zaniechajcie!

 

Trąbcie w trąby, trąbcie, a to słowie

Na pięknym miesiąca nowie;

Dzień to święty, zwyczaj to umowny

I porządek Pański słowny,

 

Który podał narodowi swemu,

Potomstwu izraelskiemu,

Na pamiątkę wieczną wyzwolenia

Z Egiptckiego udręczenia.

 

Tam głos Pański przedtym niesłychany

Ojcom naszym jest podany:

"Jam to sprawił, że wolny grzbiet macie

Ani w glinie rąk trzymacie.

 

Wzywaliście mię w swej doległości,

A jam was zbawił ciężkości.

Strzegłem was w grom, doświadczałem statku

W przykrym wody niedostatku.

 

Słucha j że mię, cnego Izraela

Potomku, wybrany z wiela!

Tę umowę teraz między tobą

Stanowię a między sobą:

 

Będziesz li strzegł moich słów statecznie

Ani się dasz uwieść wiecznie,

Byś miał z bogi obcymi przestawać

A bałwanom chwałę dawać;

 

Lecz mnie tylko Bogiem wyznasz swoim,

Któryć w uciśnieniu twoim

Do wolności pomógł; wyrzecz słowo,

A wszytko masz mieć gotowo.

 

Nie słuchali, a me słowa próżne

Rozniósł wiatr na morza różne;

Przetom je też puścił na swą wolą,

Niechaj idą, kędy wolą.

 

A by byli słów moich słuchali

I nauki przestrzegali,

Wrychle bych był ich wszytki okrócił

Przeciwniki i obrócił

Rękę swoje na sprośne pogany,

Żeby musieli za pany

Wyznać byli wierne sługi moje,

W chęć ubrawszy twarze swoje.

 

A żadnej by wiecznie już odmiany

Nie znał był mój lud wybrany;

Łój by byli na zbożu zbierali,

Miód z opoki twardej zsali."

 


PSALMY