PSALM 80

Qui regis Israhel, intende

 

Słysz, Pasterzu izraelski, nasz głos żałościwy,

Który jako stado wodzisz naród swój właściwy.

Okaż się, który nad lotnym siedzisz cherubinem,

Przed Efrajmem, przed Manassem, przed Benijaminem.

 

Chciej poruszyć siły swojej i swej zwykłej mocy

A przybądź nam utrapionym rychło ku pomocy;

Przywróć nas ku łasce swojej, niezwalczony Panie,

Okaż swą twarz, a wszytko się nam po myśli stanie!

 

Wieczny Boże, który władniesz zastępy mocnymi,

I długo li będziesz gardził prośbami naszymi?

W płaczu ciężkim (ach, niestety) chleb troskliwy jemy,

Wino żałosne na poły ze łzami pijemy.

 

Sąsiedzi o łupy nasze zwady zaczynają,

A nieprzyjacielskie śmiechy żalu nam dodają.

Przywróć nas ku łasce swojej, niezwalczony Panie,

Okaż swą twarz, a wszytko się nam po myśli stanie l

 

Winnicęś z Egiptu przeniósł, poganyś wygładził,

Onęś swoją mocną ręką po swej myśli wsadził,

Uprawiłeś dla niej ziemię, wkopałeś głęboko

Jej korzenie, tak że się wnet rozrosła szeroko.

 

Góry wielkie, niezmierzone cieniem swym zakryła,

A wysokich gałęziami cedrów dostąpiła.

Rozwiodłeś jej płodne rózgi do morza samego

A jej piękne latorośli do brodu wielkiego.

 

Czemużeś jej płot rozrzucił? Czemu ją targają,

Którzy w drogę kolwiek idąc imo nie mijają?

Wieprz ją leśny, wieprz okrutny srodze powojował,

Źwierz ją polny, zwierz łakomy do czysta zepsował.

 

Porusz się, o możny Panie, z swej świętej stolice

A racz na j zrzec do tej biednej, skażonej winnice!

Użal się jej, boś ją jednak swoją ręką sadził,

Miej na pieczy krzaki, któreś nad inne wysadził!

 

Wysieczone w ogniu leżą, nie masz kto ratując,

A z gruntu prawie niszczeją gniew Twój na się czując;

Miej swoje niezwyciężoną rękę nad człowiekiem,

Któregoś Ty sobie obrał przed niemałym wiekiem.

 

A my nigdy z Twojej świętej drogi nie zejdziemy;

Ty nas będziesz żywił, a my wzywać Cię będziemy,

Przywróć nas ku łasce swojej, niezwalczony Panie!

Okaż swą twarz, a wszytko się nam po myśli stanie!

 


PSALMY