PSALM 75

Confitebimur Tibi, Deus, confitebimur

 

Ciebie my wiecznie wyznawać będziemy

I Twoje cuda światu opowiemy,

A Ty nam szczęścić będziesz nasze sprawy,

Boże łaskawy!

 

"Kiedy się skończą zamierzone lata

- Pan opowiada - przyjdę sądzić świata;

Tam płacić będę dobrze cnotliwemu, ,

Złe nieprawemu.

 

Strwożona ziemia wespołek i z temi

Będzie topniała, którzy są na ziemi,

Ale zaś przez mię jej słupy zwątlone

Będą zmocnione."

 

Kajcie się grzechów - upominam - kajcie

Ani porożem nazbyt potrząsajcie;

Bóg niech ma pokój, ani mówcie hardzie

Jemu ku wzgardzie.

 

Próżno się sławy albo ode wschodu,

Albo spodziewać od słońca zachodu;

Ani z południa przyjdzie, ani ona

Od Akwilona.

 

Bóg panem świata i sam wszytkim włada,

Hardego z miejsca wysokiego zbada,

A niewolnika posadzi w koronie

Na złotym tronie.

 

U Pana w ręku pełna czasza stoi

Przykrego moszczu; tym złe ludzi poi

Lejąc im drożdże i jad niewidomy

W gardziel łakomy.

 

A ja Twą dobroć, Boże, wyznam wiecznie

I swego czasu hardemu koniecznie

Przyłomię rogów, tam prazna kłopota

Ożywie cnota.

 


PSALMY