PSALM 72

Deus, iudtcium Tuum regi da

 

Daj swe baczenie, Boże, królowi,

Daj sprawiedliwość królewicowi,

Aby w porządku Twój lud sprawował,

Jednako z pany chude szacował.

 

Góry (da Pan Bóg) pokój rozpłodzą,

A sprawiedliwość pagórki zrodzą;

Ten wesprze chudych, ten sirot będzie

Bronił, a wytknie potwarcę wszędzie.

 

I będzie jogo imię na ziemi

Między narody straszne wszytkiemi

Tak długo, póki straż czujna świata,

Miesiąc i słońce poniosą lata.

 

Spadnie jako deszcz nieprzepłacony

Na upragnione suche zagony;

Spadnie perłowej podobien rosie

Na łąkę gołą po ostrej kosie.

 

Zakwitnie cnota, pokój się zrodzi,

Któremu żaden bój nie przeszkodzi,

Aby nie miał trwać, póki krąg wdzięczny

I róść, i niknąć będzie miesięczny.

 

Morze z tej strony, morze i z drugiej

Strzec będzie jego granice długiej;

Od głębokiego brodów Eufrata

Będzie panował do kraju świata.

 

Tego, upadszy na swe kolana,

Wyzna gorący Murzyn za pana;

Nieprzyjaciele jego zuchwali

Plugawą ziemię będą lizali.

 

Królowie, którzy morzem władają

I wyspom morskim prawa dawają,

Dary poniosą; dań Arabczycy

Płacić mu będą i Sabcjczycy.

 

Owa, cokolwiek wodami swemi

Ocean zawarł, wszytki na ziemi

Narody Temu będą hołdować

I rozkazanie każde przyjmować.

 

A Ten da ucho ukrzywdzonemu

I dopomoże wstać upadłemu;

Zdejmie z nich lichwę, zamierzy srogą

Pomstę, kto by kre\v przelał ich drogą.

 

Przedłuży mu Pan tedy żywota

I arabskiego nabierze złota;

Będą zań wszyscy Boga prosili,

Będą mu wszyscy błogosławili.

 

Z garści ziarn taki urodzaj wstanie,

Że jaki z cedrów szum na Libanie,

Taki chrzęst kłosów po górach wszędzie

I po nizinach obfitych będzie.

 

Po wsiach, po mieściech kwitnącej młodzi

Taki dostatek jego wiek zrodzi,

Jaka na przyściu wiosny przyjemnej

Trawy więc bywa obfitość ziemnej.

 

Imię na wieki jego nie zgaśnie,

Dokąd słoneczny gore krąg jaśnie;

Ten król na wszytek świat szczęście wniesi

I sam od świata chwałę odniesie.

 

Bądź pochwalony, Boże prawdziwy,

Który na świecie sam czynisz dziwy;

Imię Twe święte niechaj brzmi wszędzie,

Niechaj Twej chwały świat pełen będzie!

 


PSALMY