PSALM 71

In Te, Domine, speravi, non confundar

 

W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony,

A Ty nie daj, abych był kiedy zawstydzony!

Prze dobroć swoje racz mię z trudności wybawić,

Usłysz mój głos, a chciej mię na swobodzie stawić!

Weźmi mię w swą obronę, niezwalczony Panie,

A to za twardą skałę i zamek mi stanie.

Wybaw' mię z rąk człowieka niesprawiedliwego,

Wyrwi mię z okrucieństwa człowieka ciężkiego!

Tyś jest moja pociecha w każdej mej trudności,

Tyś nadzieja od mojej napierwszej młodości.

Jeszczem u piersi wisiał nędznej matki swojej,

A jużem był w opiece, liche dziecko, Twojej.

Ciebie zawżdy mój głos brzmi; niech mię palcem sobie,

Jako chcą, ukazują, ufność moja w Tobie.

Żaden dzień bez Twej chwały u mnie nie przeminie,

Żadna noc bez pamiątki Twojej nie upłynie;

Nie porzuca j że mię więc w moim zeszłym wieku

Ani opuszczaj, gdy sił nie stanie człowieku!

Nieprzyjaciele moi o mnie radę mają,

Na mię wszytki fortele swoje obracają

Serce sobie tym czyniąc: "Już go i Bóg - prawi -

Opuścił; gońcie, wiążcie, nikt go nie wybawi!"

Ty mię, Boże mój wieczny, nie racz odstępować,

Ale nad ich nadzieję chciej mię poratować,

Aby za swoje radę wstydać się musieli,

A hańbę ze mnie zdjętą na sobie widzieli.

A ja więc, próżen strachu i w myśli bezpieczny,

Tobie nową pieśń zacznę, o mój Boże wieczny!

Wyznam Cię w obietnicach Twoich nieomylnym,

Wyznam Cię ojcem sirot i obrońcą silnym.

Liczby nie masz łaski Twej; kto kiedy możności

Równe słowa wynajdzie i Twojej litości?

Jeszcześ mię z młodu ćwiczył, a ja, Boże żywy,

I dziś wyznawani Twoje niepodobne dziwy.

Raczże mię w łasce i w swej zachować obronie

Aż do późnego wieku i do białej skronie,

Abych siłę Twoje mógł tak teraźniejszemu

Opowiadać wiekowi, jako i przyszłemu.

Twej dobroci, spraw Twoich sława, mocny Boże,

Nieba sięga; któż kiedy z Tobą zrównać może?

Tyś mię był prawie w morze trosk rozlicznych wprawił,

Potym, użaliwszy się, snadnieś mię wybawił.

Wróciłeś mi powagę i miejsce uczciwe,

Pocieszyłeś z łaski swej serce frasowliwe.

Przeto Cię, o mój Boże, Boże nieskończony,

Na wieki śpiewać będą moje wdzięczne strony;

Będą Cię wyznawały w powieści statecznym

I obrońcą Twojego Izraela wiecznym.

Usta moje, język mój będzie się radował,

Będzie za dobrodziejstwa obfite dziękował,

Nie zamilczy na wieki Twej sprawiedliwości,

Gdy się zły człowiek będzie wstydat swych sprosności.

 


PSALMY