PSALM 70

Deus, in adiutorium meum intende

 

Boże wiecznej mocy,

Twej żądam pomocy;

Chciej się pospieszyć ku ratunku memu,

Nie daj mię w ręce człowiekowi złemu!

Zamieszaj ich rady,

Odkryj fałsz i zdrady;

Niechaj się wstydzą, niech nazad pirzchają,

Którzy niewinnej dusze mej szukają.

A ludzie cnotliwi,

Ludzie sprawiedliwi

Niech się weselą, niechaj naświętszemu

Uczciwość czynią imieniowi Twemu.

Panie, z każdej strony

Jestem utrąpiony;

Ale Ty nie daj niszczyć mię do końca,

A nie odkładaj, wieczny mój obrońca!

 


PSALMY