PSALM 67

Deus misereatur nostrI et benedicat

 

Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości

A racz nam błogosławić z ojcowskiej miłości;

Rozświeć nas światłem swoim, abychmy poznali

Drogi Twoje i wieczną łaskę otrzymali.

 

Tobie, Panie, wszystek świat niechaj chwałę daje,

Niechaj się wszytki ziemskie weselą rodzaje,

Bo ty wszytki narody sprawiedliwie sądzisz,

Ty jako Pan wszechmocny okrąg ziemski rządzisz.

 

Tobie, Panie, wszystek świat niechaj chwałę daje,

Twoje dary są płodnej ziemie urodzaje.

Raczże nam błogosławić, Boże nasz, do końca;

Ciebie niechaj się boi wschód i zachód słońca!

 


PSALMY