PSALM 54

Deus, in nomine Tuo salvum me fac

 

Mocą imienia swego i swej wszechmocności

Wybaw' mię, sługę Twego, z mych niebezpieczności!

Usłysz modlitwy moje, Boże niezmierzony,

A przyjmi w uszy swoje głos mój utrapiony!

 

Bo się na mię zwaśnili ludzie zazdrościwi,

By mię gardła zbawili, na to samo chciwi.

Na Boga nic nie dbają, lecz mię Ten ratuje

I tych, co mnie sprzyjają, łaską opatruje.

 

Obróć wszytko złe na nie; w też, co na mię doły

Kopali, wpraw', o Panie, me nieprzyjacioły,

A ja Tobie chętliwie niech ofiarę dawam

I dokąd człowiek żywie, imię Twe wyznawam,

 

Imię wzywania godne, imię świętobliwe,

Imię dobrym łagodne, ale złym straszliwe.

Tyś mię z moich trudności, Panie, wyswobodził

I upadem zazdrości oko me ochłodził.

 


PSALMY