PSALM 48

Magnus Dominus et laudabilis nimis

 

O Panie, który nie masz nic równego sobie,

Słusznie oddawa chwałę Syjon Tobie,

Syjon, kwiat gór wysokich, rozkosz świata wszego,

Boki północne, dwór króla wielkiego.

 

Miasto jerozolimskie świadectwo dać może,

Żeś Ty obrona pewna, wieczny Boże!

Możni bohatyrowie sił Twoich doznali,

Próżno się na Twój wierny lud zbierali.

 

Ujźrzeli, zdziwili się i zaraz zwątpili,

Barziej o biegu niż potce myślili.

Myślili a pirzchali; a strach wielkooki

W tył nacierając chwytał je za boki.

 

Tam boleść na nie przyszła, jaka więc przychodzi

Na białągłowę, kiedy dziatki rodzi.

A Tyś je tak rozprószył, jako nieujęty

Wiatr morzolotne roztrząsa okręty.

 

Cośmy tedy od swoich starszych więc słychali,

Tośmy oczyma swymi oglądali;

Oglądaliśmy w mieście Pańskim niedobytym,

Którego Bóg sam stróżem znakomitym.

 

Ciebie my w swych uciskach, Panie nasz, wzywamy

I Twe ołtarze święte obłapiamy.

Wielkie jest imię Twoje, chwała nieśmiertelna,

Sprawiedliwości ręka Twoja pełna.

 

Niech się wierzchy syjońskiej rozradują góry,

Niech się weselą izraelskie córy;

Bo co sprawiedliwszego, wiekuisty Boże,

Nad Twoje święte wyroki być może?

 

Pódźcie, obydźcie wkoło to miasto wysokie,

Wieże i wały pomierzcie szerokie.

Przypatrujcie się murom i pałacom złotym,

Abyście mogli opisać je potym;

 

Bo Pan, któremu to jest miejsce poświęcone,

Bogiem na czasy nam jest nieskończone;

Ten nas z łaski swej szczyrej opatrować będzie,

Póki żywota człowiekowi zbędzie.

 


PSALMY