PSALM 40

Expectans expectavi Dominum

 

Czekałem z cierpliwością, a Pan mię obaczył

I prośby moje wysłuchać raczył.

Wywiódł mię mocą swojej zwyciężnej prawice

Z błot nieprzebytych i z trzęsawice,

Nogi moje na twardej opoce postawił,

I drogę, gdziem miał chodzić, objawił.

Tenże i ku śpiewaniu usta me sposobił,

Żem nowym rymem moc Jego zdobił.

Niechaj się na mnie Pańskim sądom przypatrują,

Którzy fortunie rząd przypisują

Wszytkich na świecie rzeczy; musząc sobą trwożyć

I swe nadzieje w Panu położyć.

Błogosławiony człowiek i fortunny żywię,

Który ma ufność w Panu prawdziwie,

Że ani oka swego skłonił za hardymi,

Ani się udał za wszetecznymi.

Siła, wszechmocny Panie, Twych dziwów od wieku

I znaków chęci przeciw człowieku.

Myśl nie ogarnie, język nie wymówi tego;

Nie masz, o Panie, Tobie równego.

Ofiar za grzech nie pragniesz; toś mi włożył w uszy,

Że Cię ofiara żadna nie ruszy.

A jam rzekł: "Oto idę i jestem gotowy,

Jako brzmi Pismo jasnymi słowy,

Woli Twej dosyć czynić, Boże nieprzeżyty!"

Twój zakon w moim sercu jest ryty.

Opowiadałem światu sprawiedliwość Twoje

I dziś nie milczę, sam znasz chęć moje.

Nie kryłem w sercu swoim Twej sprawiedliwości,

Sławiłem prawdę i Twe litości.

Jawne jest na wszytek świat miłosierdzie Twoje,

Jawna i prawda przez usta moje.

Nie raczże mię opuszczać, o mój Boże wieczny,

Bądźże mym stróżem w dzień niebezpieczny!

Męki mię, których liczby nie masz, ogarnęły,

Troski mię, których nie przej zrzec, zjęły.

Ledwie tak wiele włosów na głowie najduję;

Prosto i serca w sobie nie czuję.

Raczże mię, mocny Panie, z łaski swej pocieszyć

A ku ratunku memu pospieszyć!

Niechaj hańbę odniosą, niech się zapałają,

Którzy upadku mego szukają!

Niech idą wspak ich rady, niech się jawnie wstydzą,

Którzy nieszczęście me radzi widzą;

Bodaj za moje wzgardę obelżenie mieli,

Którzy mi mówią: "Tegosmy chcieli."

A cnotliwi bodaj dni dobrych używali

I zawżdy Pańską moc wyznawali!

Jaciem żebrak ubogi, prawie cień człowieczy,

Ale mię jednak Pan ma na pieczy.

Tyś obrona i zdrowie, Panie, dusze mojej,

Nie odwłócz, proszę, pomocy swojej!

 


PSALMY