PSALM 34

Benedicam Dominum in omni tempore

 

Jakokolwiek szczęście ku mnie się postawi,

Bądź radości, bądź mię frasunku nabawi -

Panu ja dziękować będę ze wszystkiego,

W uściech moich ustać nie ma chwała Jego.

 

Panem się ja chlubię, skromni niech słuchają

A moim przykładem w dobrej myśli trwają.

Ze mną wszyscy Pana, ze mną wysławiajcie,

Imię Jego święte wzgórę wynaszajcie!

 

Szukałem Go, a On ucho ku mnie skłonił

I we wszytkich trwogach moich mię obronił;

Weń patrzcie, będziecie prawie rozświeceni,

A być nie możecie nigdy zawstydzeni.

 

Ten ubogi wołał, a Pan go ratował

I w nieszczęściu jego w cale go zachował.

Wkoło bogobojnych Pański anioł stawi

Obóz niedobyty i ten je wybawi.

 

Skosztuj, kto chce tego: Pan to dobrotliwy;

Ktokolwiek w Nim ufa, człowiek to szczęśliwy.

Ważcie Pana, wierni, według powinności:

Nie masz niedostatku, gdzie Pan w uczciwości.

 

Lwi drapieżni, którzy siłom swym ufają,

Często niedostatku i głodu doznają;

Ale tym, co kładą swą nadzieję w Panie,

Z Jego łaski zawżdy wszytkiego dostanie.

 

Do mnie przydźcie, dziatki, a tu posłuchacie,

Z jaką uczciwością Panu służyć macie.

Słuchaj mię, kto pragnie długiego żywota

A chce wieku swego zażyć bez kłopota.

 

Zachowaj swój język od wszetecznej mowy

A nie myśl inaczej, niźli mówisz słowy;

Porzuć złość wszelaką, sprawuj się przystojnie,

Szukaj, jakobyś mógł żywot wieść spokojnie.

 

Patrzą Pan na dobre okiem miłosiernym,

Ani ucha zamknie przed człowiekiem wiernym;

Patrzą i na grzeszne oczyma srogiemi,

A ich pamięć wszytkę wygładzi na ziemi.

 

Wolał sprawiedliwy, a Pan ucho skłonił

I w każdej przygodzie znacznie go obronił.

Blisko Pana mają ludzie utrapieni,

Smutni z łaski Jego będą pocieszeni.

 

Siła na pobożne frasunków przychodzi,

Ale je zo wszytkich sam Pan wyswobodzi;

Pan ich kości strzeże od wszelkiego razu,

Jedna z nich żadnego nie ma uznać skazu.

 

Złego złość pobije, a kto zajźrzy cnocie,

Wszytko zgubi i sam zniszczeje w kłopocie;

Pan sług swoich broni, szkody nie uznają,

Którzykolwiek w Jego łasce ufność mają.

 


PSALMY