PSALM 33

 

Exultate, lusti, in Domino, rectos decet

 

Pana sercem wesołym wspomieńcie, cnotliwi,

Pana przystojnie chwalą uczciwi.

Wspomieńcie Go na cytrze i na wielostronej

Dzięki Mu czyńcie harfie złoconej!

Przynieście Mu nową pieśń, nową niesłychaną,

Trąbcie Mu w głośną trąbę miedzianą l

Abowiem każde słowo Pańskie jest prawdziwe,

Wszytki uczynki są świętobliwe;

Sprawiedliwość miłuje, kocha się w szczyrości,

Pełna jest ziemia Jego litości.

Słowem Pańskim jest wielkie niebo zawieszone

I wzorem złotych gwiazd ozdobione.

Ten morze nieprzebyte zawarł, jako w bani,

W skarbie położył wodne otchłani.

Gdzie wieczór słońce gaśnie, gdzie wschodzi po ranu,

Wszyscy niechaj się kłaniają Panu;

Bo jedno słowo wyrzekł, tak wszytko stanęło,

Co kazał, wszytko wnet skutek wzięło,

Rady wielkich monarchów Pan wniwecz obraca,

Pan ludzkie myśli opak wywraca.

Ale co sam uradzi, co sam postanowi,

To wiek podawać będzie wiekowi.

Nader szczęśliwy naród, z którym Pan przestawa,

Który dziedzictwem swoim wyznawa.

Pan tylko z Nieba pojźrzy na ziemskie niziny

A wszytki ludzkie ogląda syny.

Widzi z pałaców swoich, ile nas na ziemi

Żywota wspiera pracami swemi.

Widzi i sprawy nasze, i myśli zamknione,

Bo przezeń serca nasze stworzone.

Słaba nadzieja wojsko nawiętsze królowi,

Słaba nadzieja moc obrzymowi;

Często czasu przygody, czasu strasznej trwogi

Nie uniósł pana koń wiatronogi.

Oko Pańskie jest zawżdy nad bogobojnymi,

Oko nad ludźmi sprawiedliwymi,

Aby od nich nagłą śmierć oddalił w przygodzie,

Aby je żywił w nacięższym głodzie.

W nim jest wszytka nadzieja nasza położona,

On nasza pomoc, On jest obrona.

Będziem (da Bóg!) radości prawej używali,

Bośmy na wszelki czas w Nim ufali.

Niechaj, Panie, Twą litość nad sobą poznamy

Tak, jako w Tobie nadzieję mamy.

 


PSALMY