PSALM 29

Afferte Domino, filii Dei, afferte Domino

 

Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,

Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu;

Jego ze wszech naświętsze imię wyznawajcie,

Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!

 

Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi

I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;

Pan na morzu podnosi straszne nawałności,

Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.

 

Głos Pański cedry łamie i dęby przewraca

A wielkimi górami tak snadnie obraca,

Jako więc to tam, to sam jednorożcowymi

Wesoła młodość miece cielęty pustymi.

 

Na głos Pański z obłoków ognie wyskakują,

Pustynie drżą arabskie, łanie dzieci trują,

Lasy padną; wielmożność Jego znaczna wszędzie

I, dokąd świata, zawżdy wyznawana będzie.

 

Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował,

Pan na swym tronie będzie na wieki królował.

Tenże serce i siłę ludu swemu daje

I ziemi błogosławi na jej urodzaje.

 


PSALMY