PSALM 25

Ad Te, Domine, levavi animam meam

 

Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje,

W Tobiem położył ja ufanie swoje;

Za co niech wstydu i żałosnych, proszę,

Nieprzyjacielskich śmiechów nie odnoszę.

 

Nikt nie zelżony, ktokolwiek w potrzebie

I w swych trudnościach uciekł się do Ciebie;

Ci niechaj będą pohańbieni wiecznie,

Którzy z umysłu wolą żyć wszetecznie!

 

Mnie okaż, Panie, drogi świętobliwe,

Mnie okaż ścieżki swe nieobłędliwe'

Prowadź mię wedla szczerej prawdy swojej,

Bo comkolwiek jest, jestem z łaski Twojej.

 

Wspomni na swoje miłosierdzie wieczne,

A mej młodości postępki wszeteczne

Wygładź z pamięci; uczyń łaskę ze mną

Prze dobroć swoje światu nietajemną!

 

Nieprózno proszę: Pan to dobrotliwy,

Pan szczery; przeto gościniec prawdziwy

Ukaże grzesznym: rozum da cichemu,

Drogi objawi swoje pokornemu.

 

Litość a prawda Pańskie są własności,

Tym jawne, którzy mają w uczciwości

Testament Jego; Panie, grzechy moje

Nieprzeliczone zgładź prze imię swoje!

 

Jest kto na ziemi, co by żył prawdziwie

W bo jaźni Pańskiej? - Taki niewątpliwie

Ma wodzem Pana, który go sprawuje

Tymi drogami, co je sam lubuje.

 

Tam troski miejsca niewdzięczne nie mają,

Ale rozkoszy wieczne przebywają;

Tam dziatek mnóstwo, podpora starości

I pewny dziedzic pięknych osiadłości.

 

Pan tajemnice temu swe odkryje,

Ktokolwiek w Jego posłuszeństwie żyje;

Temu objawi myśl swego przymierza,

Kto tam, gdzie Jego rozkazanie, zmierza.

 

W Nim tedy oczy, w Nim myśli mam swoje,

A On wyzwoli z pęta nogi moje.

Panie, Ty mię racz wziąć do swej obrony,

Bom od wszytkiego świata opuszczony.

 

Pełne mam serce nieznośnej żałości,

Ty mię sam, Panie, wyrwi z tych trudności;

Wejźrzy na ciężkość, wejżrzy na me troski,

Zahacz mych grzechów, uskrom' gniew swój boski!

 

Nieprzyjaciel mój na mię wojska zbiera,

Krwie mojej pragnąc, ledwie nie umiera.

Ty bądź mym stróżem; niech się zły nie śmieje,

Żem ja położył w Tobie swe nadzieje.

 

Szczyrość i cnota niech mię ma wspomoże,

A naprzód, że ja Tobie ufam, Boże!

Niechaj nad sobą Twą obronę znają,

Którzy Twych ustaw świętych przestrzegają.

 


PSALMY