PSALM 24

Domini est terra et plenitudo eius

 

I ziemia, i cokolwiek na niej się najduje,

I co pod niebem mieszka, i co się buduje,

Wszytko Panu należy; On rękami swemi

Grunt na morzu założył niewzruszonej ziemi.

 

Kto dostąpi Twej góry, o wszechmocny Panie,

Albo na miejscu Tobie poświęconym stanie?

Ten, kto rękę niewinną i serce zachował,

Ten, kto kłamstwa i krzywych przysiąg się warował.

 

Taki błogosławieństwo od Pana odnosi

I ma łaskawe ucho, o cokolwiek prosi.

Tymi stopniami Góry świętej dostąpiemy

I twarz Pańską (da Pan Bóg!) na oko ujźrzemy.

 

Otwórzcie się, wysokie, niedobyte brony,

Król wieczny się przybliża, król niewysłowiony.

Który niewysłowiony, który to król wieczny,

Pan mocny i szerokiej władze, Pan waleczny.

 

Otwórzcie się, wysokie, niedobyte brony,

Król wieczny się przybliża, król niewysłowiony.

Który niewysłowiony, który to król wieczny,

Król wieczny, Pan zastępów i Sprawca waleczny.

 


PSALMY