PSALM 19

Coeli enarrant gloriam Dei

 

Głupia mądrości, rozumie szalony,

Gdyś na umyśle tak jest zaślepiony,

Że Boga nie znasz, tym cielesnym okiem,

Pojźrzy przynamniej po niebie szerokiem!

 

Jest kto, krom Boga, o kim byś rozumiał,

Zęby albo mógt, albo więc i umiał

Ten sklep zawiesić nieustanowiony,

Złotymi zewsząd gwiazdami natkniony?

 

Dzień ustawicznie nocy naszladując,

Noc także dniowi wzajem ustępując

Opatrzność Pańską jawnie wyznawają;

Toż i porządne nieba powiadają,

 

Nie ludzkim głosem, który nie jest taki,

Aby go człowiek mógł słyszeć wszelaki,

Lecz sprawą swoją, ruchem jednostajnym,

Który wszytkiemu światu nie jest tajnym.

 

Stąd wdzięczne światło na wszytek świat daje

Ogień słoneczny, który kiedy wstaje,

Jako z łożnice nowy oblubieniec,

Niosąc na głowie świetny złoty wieniec.

 

A gdy w bieg jego pojźrzysz przyrodzony,

Nie jest tak prędki obrzym niewściągniony,

Kiedy do kresu przed wszytkimi bieży,

Gdzie dar zwycięzcy obiecany leży.

 

Od wschodnich granic wynika ku biegu,

A zostawa się na zachodnym brzegu;

Jako świat wielki, nie masz miejsca tego,

Gdzie by się schronić przed promieńmi jego.

 

Ale porządek i ozdoba rzeczy

Nie tak za sobą ciągną wzrok człowieczy,

Jako pobożny zakon Pański snadnie

Duszę nawraca i myślami władnie.

 

Jego świadectwa próżne obłudności

Dziateczkom małym dodają mądrości;

Serce weseli jego Pańskie zdanie,

Oczy rozświeca jasne przykazanie.

 

Święta rzecz bojaźń Pańska; póki świata,

Nie uszczerbią jej zazdrościwe lata.

Wyroki Pańskie wszytki są prawdziwe,

Wszytki stateczne, wszytki sprawiedliwe.

 

Miód nie tak słodki, złoto w takiej cenie

I perły nie są, i drogie kamienie;

Z nich Twoje wolą sługa Twój poznawa,

Pewien nagrody, gdy przy niej zostawa.

 

Kto grzechów swoich liczbę wiedzieć może?

Z tajemnej zmazy oczyść mię, mój Boże!

Pozbaw' mię pychy; tak oczyścion będę

I grzechu ze wszech brzydliwszego zbędę.

 

Daj, Boże, aby ust moich śpiewanie,

Także i serca mego rozmyślanie

G'myśli Twej było, o Pocieszycielu

I Twierdzo moja, o mój Zbawicielu!

 


PSALMY