PSALM 8

Domine Dominus noster, guam admirabile

 

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,

Kto się Twym sprawom wydziwować może?

Kto rozumowi, którym niezmierzony

Ten świat stworzony?

 

Gdziekolwiek słońce miece strzały swoje,

Wszędy jest zacne święte imię Twoje,

A sławy niebo ogarnąć nie może

Twej, wieczny Boże!

 

Niech źli, jako chcą, Ciebie mierzią sobie;

Z ust niemowlątek roście chwała Tobie

Ku więtszej hańbie i ku potępieniu

Złemu plemieniu.

 

Twój czyn jest niebo, Twoich rąk robota

Gwiazdy jaśniejsze wybranego złota;

Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne

Koło miesięczne.

 

A człowiek co jest, że Ty, niestworzony

Wszytkiego twórca i Pan niezmierzony,

Raczysz j i pomnieć? Czym jest syn człowieczy

Godzien Twej pieczy?

 

Takeś go uczcił i przyochędożył,

Żeś go z anioły telko nie położył;

Postawiłeś go panem nad zacnymi

Czyny swoimi.

 

Dałeś w moc jego wszytki bydła polne,

Dałeś i leśne zwierzęta swowolne,

On na powietrzu ptastwem, pod wodami

Władnie rybami.

 

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,

Kto się Twym sprawom wydziwować może?

Kto rozumowi, którym niezmierzony

Ten świat stworzony?

 


PSALMY