[POLAŁY SIĘ ŁZY ME CZYSTE, RZĘSISTE...]

 

Polały się łzy me czyste, rzęsiste

Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,

Na moją młodość górną i durną,

Na mój wiek męski, wiek klęski;

Polały się łzy me czyste, rzęsiste...


SPIS WIERSZY