[ACH, JUŻ I W RODZICIELSKIM DOMU...]

 

Ach, już i w rodzicielskim domu

Byłem złe dziecię,

Choć nie chciałem naprzykrzyć się nikomu,

A przecie.

Byłem między krewnymi i czeladzi gromadą

Przeszkodą i zawadą.

A choć wszystkich kochałem, ni w dzień, ni w nocy

Nie byłem nikomu ku pociesze ni ku pomocy -


SPIS WIERSZY