[JA W MEJ CHACIE SPAĆ NIE MOGĘ]

[PIEŚŃ ŻOŁNIERZA]

 

Ja w mej chacie spać nie mogę,

Chcę u ciebie spać, kolego,

Moje okna są na drogę,

A po drodze poczty biegą.

 

A gdy w nocy trąbka dzwoni,

Tak mi mocno serce skacze:

Myślę, że trąbią do koni,

I potem aż do dnia płaczę.

 

Oczy zamknę, to się marzy:

Nasze konie, chorągiewki,

Ognie nocne, krzyki straży

I wiarusów naszych śpiewki.

 

Ocykam się i w ocknieniu

Słyszę głos mego kaprala;

On mię klaszcze po ramieniu:

"Wstawaj! idźwa na Moskala!"

 

Wstaję, aż ja w pruskiej ziemi!

Jak tam lepiej leżeć w błocie.

W chłodzie. w głodzie i na słocie,

Ale w Polszcze między swemi!

 

Już bym tej nocy nie zasnął,

A czekałbym na kaprala.

Gdyby znowu w ramię klasnął

Krzycząc: "Pódźwa na Moskala!"


SPIS WIERSZY