TREŚĆ MATERYI

 

PIEŚŃ PIERWSZA

Powszechne prawidła poezyi

Zamiar dzieła

Dar natury trzeba mieć do poezyi. Różność darów natury

Rymowanie. Zdanie o wierszach bezrymowych

Chronienie się przysady

Natura jest skarbem poety

Jak daleko zmyślenie, czyli fikcyja, zachodzić może

Utrzymanie rzeczy. Chronienie się obcych ozdób

Porządek

Zbytnie wyszczególnienie szkodliwe. Starać się trzeba, aby chroniąc się jednych błędów, nie wpadać w drugie

Jednoton naganny. Rozmaitość najmilsza

Szlachetność stylu

Harmonija wiersza. Użycie stosownych do rzeczy wyrazów

Historyja poezyi ojczystej aż do naszych czasów

Tok rymotwórski

Jasność

Wzgląd na czystość i zgodę języka. Tworzenie wyrazów

Praca w poprawie i wykształceniu dzieła

Potrzeba krytyki. Charakter pochlebnego i rozsądnego krytyka

 

PIEŚŃ DRUGA

 

O sielankach

Jaki tok przystoi sielance. Znaczniejsi sielanek pisarze. Zaleta dobrze napisanej sielanki

 

O elegii, po naszemu: o trenach

Ton elegii. Głos serca powinien ożywiać żale poety

Zimny ton w elegii nieznośny. Pisarze elegii łacińskiej

Jak wiele zależy na mocnym wydaniu czucia. Wzmianka Owidyjusza, Junga, Kochanowskiego, Kniaźnina

 

O odach albo pieśniach

Wysokość ody. Zimne pisma niewarte jej nazwiska

Różność ody. Najsławniejsi jej pisarze

 

O epigrammatach

Co w sobie mieści epigramma. Wzmianka Marcyjalisa. Czego się chronić w żartach i fraszkach

Duch epigrammatyczny szkodliwy naukom. Co czyni piękność epigrammatu

 

O satyrach

Jaki jest duch satyr

Znaczniejsi łacińscy i narodowi satyr pisarze

Czego się wystrzegać w satyrach. Styl satyry. Zdanie o satyrach Piotrowskiego

 

O bajkach

Cel bajek. Autorowie bajek

 

PIEŚŃ TRZECIA

 

O trajedyi

Jak się podoba widok dobrze wydanej natury

Jakiej mocy namiętności wyciąga trajedyja

Wyłożenie zamiaru dzieła

Oznaczenie miejsca i czasu sceny

Podobność do prawdy. Uwaga względem dzisiejszych teatrów

Nie wszystko na scenie okazywać można

Rozwiązanie trudności

Jak idzie akcyja. Uwaga względem aktorów, scen i przerwy między aktami

Historyja poezyi dramatycznej. Stan jej w Grecyi, w Rzymie. Upadek. Powstanie. Stawniejsi jej w różnych wiekach i narodach autorowie

Stan ojczystej dramatyki. Autorowie jej

Zachowanie charakterów. Rozmaitość ich. Uwaga na stan, wiek, obyczaje narodów. Odmiana charakteru

Wydanie ludzkich namiętności podług natury

Jaka jest prawdziwa chwała traicznego poety. Kto do łez naszych ma prawo

Sztuka w zadziwieniu umysłów i poruszeniu serc ludzkich. Koniec trajedyi

 

O epopei, czyli wierszu bohatyrskim

Epopeja zmyśleniem rzecz swoją ożywia

Kto był pierwszym autorem wiersza bohatyrskiego i których miał naśladowców

Jak użycie machiny nadprzyrodzonej uderza i bawi czytelnika

Jaką mieli pomoc dawni poetowie z wprowadzania swych bogów. Czy u nas to uchodzi. Jakim sposobem możemy zrobić godnego chwały bohatyra 

Wprowadzenie duchów piekielnych

Co sądzić o mieszaninie religii i bajek pogańskich

Zdanie o używaniu bajki. Moc i piękność przenośni

Charakteru bohatyra upodlać nie trzeba. Wady same nie powinny być pospolite. O wielkości duszy. Zdanie o bohatyrze Tassa

Porządek w osnowie dzieła

O powieściach i opisach

Co czyni piękność dzieła

Jakie powinno być zaczęcie. Pochwała Wirgilijusza

Połączenie ozdób wszelkiego gatunku. Pochwała Homera

Wzmianka o tłumaczach autorów wiersza bohatyrskiego

 

O komedyi

Powstanie w Grecyi komedyi dawnej. Autorowie jej. Menander został twórcą komedyi nowej

Wydanie wad i słabości serca ludzkiego. Charakter łakomcy, zabobonnika, obłudnika, filuta, niestatka, rozrzutnika i poczciwego człowieka

Różność wad podług różności wieku. Charakter dziecka, młodego, dojźrzałego człowieka i starca

Wzgląd na wiek, mieszkanie i sposób życia ludzkiego

Wzgląd na genijusz narodów

Chronienie się podłych żartów

Akcyja komedyi. Czy przystoi obracać się do spektatora. Co sądzić o wprowadzeniu osób przeciwnych charakterów

Jakie biorąc materyje byłaby najpotężniejsza komedyja

Koniec komedyi

PIEŚŃ CZWARTA

 

Uwagi względem poezyi i poetów

Nie godzi się być miernym poetą

Połączenie daru natury z prawidłami sztuki

Co sądzić o sztuce z przykładów wyciągnionej

Kiedy natura najlepsze daje wzory sztuce

Połączenie innych umiejętności z poezyją

Jak trzeba sądzić o zdaniach ludzkich. Co rozumieć o złośliwych przyganiaczach

Lepiej mało, a dobrze pisać

Miłością chwały trzeba się zagrzewać do pracy. Niesprawiedliwość ludzka w szacowaniu talentów

Jak na wsi widok natury zapala dowcip

Sztuka w sądzeniu i czynieniu wyboru między dawnymi i późniejszymi autorami

O tłumaczeniu

O naśladowaniu

Dla wielu piękności lekkim wadom przebaczyć należy

Jakiej niemiłosierni krytycy warci nagrody

Wyprowadzenie początków poezyi. Jakie dobra przyniosła rodzajowi ludzkiemu

Złość i pismu, i autorowi krzywdę czyni. Cnota i prawda największą jest wszelkiego pisma ozdobą

Zamknięcie dzieła

 


SZTUKA 
RYMOTWÓRCZA

DO NAJJAŚNIEJSZEGO PANA...