DO PAWŁA

Gdzie nie jest obowiązek, czy dobrze jest wierzyć?

Powiedz, Paweł, co zdanie tak umiałeś mierzyć,

Iż twoja cnota miła a grzeczność niepłocha

Uczyniła cię cudem, co cię każdy kocha.

Roztropność każe wszystko, i bacznie, roztrząsać,

Mądrość... lecz czasem i ta, gdy się zacznie dąsać,

Czyni mędrca dziwakiem. Ta więc mądrość zda się

Czasem sądzić porywczo, czasem poniewczasie.

Stąd owe filozofy niby to nieczułe,

Stąd ów głupi, co w morzu utopił szkatułę,

Stąd ów głupszy od niego, co się zamknął w beczce.

W tej więc sławnej a często powtarzanej sprzeczce

Mówmy z sobą po prostu jak to gminni ludzie.

Jużem wyżej namienił o twoich spraw cudzie:

Umiałeś rodzajowi ludzkiemu dogodzić.

Czyli więc dowierzanie mogło ci zaszkodzić?

Czyli strzegąc się wszystkich doszedłeś twej mety?

Wielu ludzie malują, różne są portrety:

Jedni aż nadto czernią, drudzy nadto bielą,

A ja z tymi, mój Pawle, co rzeczy weselą.

Niech nudne Heraklity stękają i płaczą;

Jeśli mędrcy w swych zdaniach niekiedy dziwaczą,

Idźmy za dziwakami, co raczą przebaczyć.

Jakoż gdyby szperaniem ścisłym rzeczy znaczyć,

Może by się znalazło, czego się nie szuka.

Poznać ludzi istotna, najpierwsza nauka.

Lecz kto ją zacznie, w dobroć niechaj się uzbroi;

Ta wątpliwość uśmierzy, trwogę uspokoi,

Ta, jeżeli maluje, nieprzykre ma farby,

Ta, jeżeli rozmierza, własne kładnie karby.

Wzrok jej nie nadto bystry, lecz trwały i czysty.

Widok rzeczy, mój Pawle, nie jest oczywisty.

Tłumi go, miesza chytrość tych, co poznać chcemy,

Częstokroć i my winni, stąd iż źle patrzemy.

Z ludźmi żyjem, podlegli błędom i obłudzie;

Bierzmy miarę z nas samych, czym są inni ludzie.

Że poznać nie możemy, nie traćmy ochoty,

Może pozór błąd ukryć, może kryć i cnoty.

Świat jest wielkie teatrum. a ludzie aktory.

W jednych dzielność popłaca, a w drugich pozory.

Zły częstokroć plauz zyska, a z dobrego szydzą,

Mylą się patrzający, lecz wielbią, co widzą.

Źli ludzie, lecz nie rodzaj: jest w sercu grunt cnoty.

Czy więc godni nagany z dzieła, czy z ochoty,

Nad słabością się godnych nagany użalmy,

Mniej dzielnych oszczędzajmy, więcej dzielnych chwalmy.

Chcieć i czynić — to cnoty prawidło istotne.

Czujem wszyscy wśród siebie wruszenia ochotnie;

Miła cnota każdemu, lecz powabne zbrodnie,

Rozum światło Zapala, złość gasi pochodnie.

Ślepi w żądzy, w działaniu, nie wiemy, co gasiem,

I chociaż, co złe z siebie, sztucznym kunsztem krasiem,

Spada postać, rzecz, czym jest, widzi się odkryta.

Zdzierca, chytry, lubieżny, dumny, hipokryta,

Spytaj go - dobry człowiek. A choćbyś nie pytał,

Gdy nie masz tej dzielności, iżbyś w sercach czytał,

Tak układa postawę, iż podściwym zda się.

Wśród tłumu zbrodnia, czym jest, zawsze odkrywa się,

Ale wyżej kunszt strzeże, ciężka ku odkryciu.

Jakiż sposób poznania, czym kto ku użyciu,

Roztropność? I tę jednak trzeba trzymać w mierze,

Często ona zawodzi, gdy miarę przebierze,

A ścigając zbyt mocno skryte działań tropy,

Gdy obmierza ściganych, czyni mizantropy.

Więc jest lepiej dowierzać, niźli zbyt nie wierzyć;

Strzegąc się, by nie ująć, lepiej i nadmierzyć.

Mała szkoda, a cudzej krzywdzie się zabiega;

Niebezpieczny wzrok taki, co nadto postrzega,

Bystrością się osłabia, a wreszcie utraci.

Ten, co w współludziach swoich uznaje współbraci,

Choćby go z ich przyczyny dotknęła i nędza,

Im więcej ich poznaje, tym bardziej oszczędza.

Więc i my tak działajmy, nie lepsi od innych,

A jeśli niby lepsi, w staraniach uczynnych

Naprawiajmy, choć sami godni poprawienia.

Ale w dziele poprawy, w sposobie czynienia

Taką miarę trzymajmy, jaką trzeba trzymać;

Darmo się mniej upadłym nad upadkiem zżymać.

Myślmy patrząc na zdrożność, czy wielką, czy małą:

I nas to mogło spotkać, co innych spotkało.

 


SATYRY. LISTY