GAZETY, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI...

LATARNIK
 - pierwszy w Polsce internetowy tygodnik recenzyjny


 WYKAZ POLSKICH CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH


"GAZETA WYBORCZA"


"KULTURA" I JERZY GIEDROYC


POLSKA AGENCJA PRASOWA


"RZECZPOSPOLITA"


POLSKI INTERNETOWY SERWIS KSIĄŻKI

sarmat.gif (6842 bytes)

CZYLI - PRZEGLĄD SARMACKI


"EXLIBRIS"
wersja internetowa;
kilka numerów archiwalnych z "papierowego" okresu pisma

KWARTALNIK "KARTA"

MIESIĘCZNIK "LITERATURA NA ŚWIECIE"

MIESIĘCZNIK "ODRA" 

MIESIĘCZNIK "NOTES WYDAWNICZY"

"NEW YORK TIMES" BOOKS

"NEW YORK TIMES"

ZWOJE
PERIODYK KULTURALNY

 
"ŻYCIE" Z KSIĄŻKAMI


POLSKI INTERNETOWY SERWIS KSIĄŻKI


online.gif (7238 bytes)
TYGODNIK "POLITYKA"


CHAPTER ONE

"WASHINGTON POST" PREZENTUJE PIERWSZE ROZDZIAŁY POLECANYCH KSIĄŻEK


MACHINA


bRULION

INTERNETOWA EDYCJA PISMA 

POMONA

HYDE PARK


PRZEWODNIK LITERACKI - POWRÓT