ZAMIAST ZAŁOŻEŃ I DEKLARACJI


 

 

   vincenz.jpg (65487 bytes)

 

CYTATY POCHODZĄ Z ESEJU

Stanisława Vincenz
z roku 1948 pt. 
O możliwościach rozpowszechniania literatury i kultury polskiej

 


[...] o ile nie zrezygnujemy całkowicie z naszej odrębności kulturalnej i w ogóle z różnicowania i nie poddamy się bezradnie falom niwelacji, nie możemy zrezygnować także z wymiany kulturalnej. Można przecie zmienić narodowość, ale rezygnować z różnicowania to rezygnować z Europy, ze wszystkich tradycji i z dążeń duchowych.
Pamiętajmy, że stosunki między społeczeństwami cywilizowanymi tworzą się i utrzymują nie tylko za pomocą przejściowych aliansów politycznych, opierają się nie tylko na przejściowych sympatiach szerszych wartsw, które nie dają temu świadomego wyrazu, ale przede wszystkim na zbliżaniu się jednostek i grup świadomych, tworzących i utrzymujących kulturę, i przez wymianę trwałych dzieł i przejawów kultury. [...]

[...]
Perswazja wymaga nie oszołomienia ani przymusu, tylko akcesu dobrowolnego. Jej fundamentem jest prawda, wolność i wartość duszy ludzkiej.
[...]
[...]
Na miejsce propagandy ważniejsze jest niż zachwalanie swego jest poznanie, zrozumienie, a nawet umiłowanie obcego, oczywiście tego, co najlepsze. Wydaje mi się, że jest to pierwszy, nieodzowny krok dla wymiany. - Słyszeliśmy i powtarzaliśmy często: nie damy Lwowa, nie damy Wilna, ale także nie damy Cieszyna. Weźmy wreszcie coś i dajmy jednocześnie. Bo wymiana to oddech duszy. Wdychanie łączy się z wytchnieniem. [...]

[...]
W swym pierwotnym znaczeniu - u Sokratesa i Platona - "filologia" oznacza zamiłowanie do porozumienia, w przeciwieństwie do "mizologii", która analogicznie do mizantropii, jest wrogiem porozumienia i wymiany, wrogiem ducha. I dzisiaj filologia w swej istocie to nic innego, jak uprzystępnianie ducha tekstów  przeszłości, choćby tylko fragmentów. [...]
[...]
Jakże możemy mieć pretensje do Francuzów, że nas nie znają, gdy my nie tylko nie znaliśmy, ale przyznajmy szczerze, nawet gardziliśmy tym, co było nam najbliższe, co powstawało pod naszym wpływem, a było nieraz przedłużeniem naszego ramienia kulturalnego.
[...]


STANISŁAW VINCENZ
- 1888 - 1971
- prozaik, publicysta, badacz kultury.

Opublikował m.in.:


- cykl Na wysokiej połoninie:
cz.1 Prawda starowieku (Warszawa 1938); cz.2 Nowe czasy (Zwada) (Londyn 1970); Nowe czasy (Listy z nieba) Londyn 1974; cz.3. Barwinkowy wianek (Londyn 1979);
- O książkach i czytaniu (Budapeszt 1942);
- Po stronie pamięci (Paryż 1965);
- Dialogi z Sowietami (Londyn 1966);
- Tematy żydowskie (Londyn 1977);
- Z perspektywy podróży (Kraków 1980);
- Po stronie dialogu (Warszawa 1983);
- Powojenne perypetie Sokratesa (Kraków 1985);
- Outopos. Zapiski z lat 1938-1944 (Wrocław 1992);
- Atlantyda. Pisma rozproszone z lat II wojny światowej (Warszawa 1994);

POWRÓT